ETUSIVU  SUUNNITTELU  ENERGIALASKENTA  VALVONTAPALVELUT  YHTEYSTIEDOT  

Olemme laatineet satoja energiatodistuksia ja -selvityksiä pien- ja kerrostaloihin. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ylläpitää rekisteriä energiatodistusten laatijoista.


Kauttamme saat seuraavia energialaskentapalveluita:

  • Pien- tai kerrostalo uudiskohteen energiatodistuksen ja -selvityksen rakennusluvan liitteeksi.
  • Olemassa olevan pien- tai kerrostalon energiatodistuksen.
  • Lupavaiheessa laaditun energiatodistuksen päivittäminen ennen kohteen lopputarkastusta.
  • ARAn energia-avustushakemukseen vaadittavat energialaskelmat
  • Käyttötarkoituksen muutoksen vaatimat energialaskelmat

TIETOA ENERGIATODISTUKSESTA

Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa.

Energiatodistuksen avulla voi helposti verrata eri rakennuksia sillä se perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja niistä johdettuun energiankulutukseen. Vertailun kohteena on siten vain itse rakennus, eivät rakennuksen sen hetkiset käyttäjät. Energiatodistuksessa ilmoitetaan toteutunut energiankulutus, mutta energiatehokkuusluokka perustuu laskettuun kulutukseen.

Vanhan rakennuksen energiatodistus sisältää myös ammattilaisen laatimia säästösuosituksia, joiden avulla rakennuksen energiatehokkuutta voi parantaa.

Energiatodistus tulee esittää uudisrakennukselle rakennuslupaa haettaessa sekä olemassa olevalle rakennukselle myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Kaikkia rakennuksia tai kaikkia tilanteita vaatimus ei koske.

Energiatodistus on voimassa 10 vuotta sen antopäivästä.

Energiatodistusta ei vaadita mm.

  • rakennuksilta, joiden pinta-ala on enintään 50 m2,
  • loma-asunnoilta, joissa ei ole kokovuotiseen käyttöön tarkoitettua lämmitysjärjestelmää, tai joita ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen
  • suojelluilta rakennuksilta